Εγγραφή / Είμαι ήδη μέλος

Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει:
να αποτελείται τουλάχιστον από 8 χαρακτήρες , να περιέχει έναν πεζό χαρακτήρα , να περιέχει ένα κεφαλαίο χαρακτήρα , να περιέχει έναν αριθμό , να περιέχει έναν ειδικό χαρακτήρα (πχ: !@#$%^&*)
 Ναι
 / 
 Όχι
 / 
 Ναι
 / 
 Όχι
 / 
 Ναι
 / 
 Όχι
 / 
 Ναι
 / 
 Όχι
 /